Töötukassa tutvustas Loksal vabu töökohti

2469

Neljapäeval, 29. aprillil korraldas Eesti Töötukassa Loksal töövahetuspäeva.

Möödunud reedel koondas laevatehase uus omanik Loksa Invest viimased töötajad, nii teadsid rääkida töötukassa esindajad. Seega on Loksal praegu töötuid üle 400 – märtsi lõpu andmetega oli registreeritud töötuid 329, lisaks aprillikuuga koondatud.

Loksa laevatehas hakkas töötajaid massiliselt koondama tänavu veebruarist, enamus jäid töölt koju märtsist. Tehases oli koos lapsehoolduspuhkusel olevate emadega kokku 530 töötajat, neist 120 olid nii-öelda valgekraed ehk kontorirahvas. Loksalt käis laevatehases tööl umbes 360 inimest.

Loksa linnavolikogu esimehe Rein Heina andmetel on tehase baasil loodud uus ettevõte LSY Production, sinna asuti sellest esmaspäevast, 3. maist, töötajaid värbama. Nagu varem kõneldud, saavad töökoha 130 inimest. Kas nad kõik on Loksalt või võetakse tööle ka mujalt, ei osanud Rein Heina öelda. Tehasel on tellimus pargaste tootmiseks Norra fjordidesse.

Töövahetuspäeval oli Loksa kultuurikeskuse saal rahvast puupüsti täis. Korraldajate arvates oli kohal sadakond inimest. Palju oli neidki, kes saali ei läinud, võtsid fuajeest väljatrükke vakantsete töökohtade ja välismaal töötamist vahendavate firmade kohta ning küsisid nõu töötukassa koondamistele reageerimise meeskonna juhilt Tiiu Vilmsilt.

Fuajees olid laudadele pandud koopiad kõigist tööpakkumistest, mida Eesti ettevõtted on andnud töötukassa portaali ehk internetilehele. Kõige enam tunti huvi keevitaja, lukksepa, treiali, mehhaaniku, autojuhi kohtade vastu. Uuriti ka teistes riikides töötamise võimalusi.

Kohal oli ETV uudiste­grupp, tehti eesti- ja venekeelseid intervjuusid, filmiti. Esinejad kõnelesid töötutele vene keeles.

Saalis rääkis Rein Heina Loksa praegusest olukorrast, ta avaldas lootust, et tehases töötanud inimesed leiavad endale uue töö, ning et tehas tõuseb veel jalgele.

Sampo Panga müügidirektor Andres Madissoo selgitas, kuidas raha kulutada ja koguda. Kui ta küsis, kellel on laen või liising, tõusid saalis peaaegu kõik käed. SMS-laene ei oldud võetud.

„Ärge kunagi võtke täiendavaid laene, et maksta eelnevat laenu, probleemid siis ainult kasvavad.
Pankadega saab tagasimaksete osas läbi rääkida. Praegu on kriis, aga see ei ole maailma lõpp, see läheb varsti üle,” sõnas ta. Saal reageeris naeruga.

Elektrimasinaid tootva rahvusvahelise kontserni ABB tegevusvaldkonna personalijuht Piret Saat tutvustas ettevõtet ja teatas, et prognoosid näitavad, aasta teises pooles võib tellimusi juurde tulla ning siis tahetakse Jüri või Maardu tehastesse täiendavalt töötajaid. Firma on valmis koolitama.

Ta rõhutas, et soovitakse inimesi, kel on sisemine vajadus teha tööd hästi ja kvaliteetselt: „Jälgige meie kodulehekülge internetis. Kui kandideerite, tuleb korralikult täita CV. Kui ise ei oska, paluge abi. Lisage juurde sõna „Loksa”,” rääkis ta.

Narvas tegutseva firma Alstom Estonia esindajad otsisid kümmet keevitajat. Transporti ei võimaldata, töötajad peaksid leidma elamise Narvas.

Kehra tehase Horizon personali administraator Irina Zubets rääkis lähiajal käivituvast projektist, kuhu on vaja keevitajaid, insener-mehhaanikut, tsehhijuhti. Peagi alustab uue projektiga ka samal territooriumil asuv Horizon Tissue. Transport tuleb töölkäimiseks leida endal. Tallinnast käib Kehrasse 70 töötajat, nende transport kompenseeritakse.

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Kristina Viisalu tutvustas alustavale ettevõtjale võimaldatavaid toetusi.

Töötukassa pea­spet­sialist Ksenia Listopad tegi ülevaate organisatsioonist EURES, mis ühendab 31 maa tööandjaid ja vahendab töökohti Euroopas.

Ettekanded kestsid kokku üle kahe tunni. Töötukassa töö­turuteenuste nõunik Mati Ruul ütles, et sellises suurusjärgus üritust tegi töötukassa esimest korda: „Osavõtt ületas me lootused, arvasime, et hea, kui tuleb 30-40 inimest. Kartsime, et ei julgeta tulla, aga julgeti. Töötuks jäämine ei ole häbiasi, see võib tänapäeval juhtuda me kõigiga. Pärast paluti, et samasuguse ettevõtmise võiks teha ka eestikeelse. Kui on osalejaid, oleme valmis siia uuesti tulema.”

Saalis küsiti, miks maikuust ei saa enam töötukassa konsultandi jutule minna Loksal – viimastel kuudel oli Loksal neljal päeval kuus vastuvõtt. Tallinnasse või Maardusse sõitmine on kulukas, selgitati.

Mati Ruul lausus Sõnumitoojale: „Me pole pansionaadi pidajad, oleme inimeste aktiivselt tööle tagasi suunajad. Töötukassa kontorisse sõitmine on samuti aktiivne tagasitulek tööturule. Pealegi saame seal osutada teenust maksimaalselt.”