TIIT TAMMARU: „Loodame parandada Anija valla teid ja tänavaid.“

934

Anija vallavanem TIIT TAMMARU, volikogu detsembrikuu istungil avaldas vallavalitsus lootust, et 2013. aasta eel­arve võetakse vastu jaanuaris. Nii ka läks. Miks oli tähtis see varakult vastu võtta?

„Eelarve vastuvõtmine on oluline, sest mitmed tegevused, mida vallavalitsus möödunud aastal rahastas, peavad jätkuma ja selleks on vaja vahendeid. Muutlikus maailmas on tarvis arvesse võtta ka tegevuste ja ressursside muutusi ning neid saab teha vastuvõetud eelarve baasil. Kui eelarve kinnitatud, ei teki põhjendamatuid ootusi seal, kus investeeringute maht väheneb.

Hallatavad asutused saavad hakata oma töökorraldust suunama, kui ressursid on teada.“

Kuidas läks 2013. aasta eelarve kokkupanek? Kas ja millised küsimused tekitasid erimeelsusi?

„Eelarve kokkupanek on alati komplitseeritud ülesanne. See algas juba valla arengukava koostamisega, mille lahutamatuks osaks on investeeringute kava.

Valla normaalseks arenguks on vaja investeeringuid üle 60 erineva ülesande täitmiseks. Kui me oleme ressursside poolest võimelised tegema neist ära 10, siis on täiesti loomulik, et need otsused peavad olema väga hoolega kaalutud.

Kaalutlemist oli tõepoolest palju, lihtsamaks muutis asja­­olu, et Anija vald on juba teinud väga suured investeeringud ja suur osa rahast läheb laenude teenindamiseks. Volikogu komisjonid ja vallavalitsus püüdsid leida lahenduse, kuidas uuteks investeeringuteks mõeldud raha kõige otstarbekamalt kasutada. Taotlusi oli väga erinevaid.“

Kui palju taotlusi esitati?

„Arengukava kokkupanekul oli meil eelmise aasta põhjal kirjas investeeringuid kokku umbes kuus miljonit eurot, mida erinevad objektid vajaksid. Püüdsime eelarvet koostades tulla vastu valla kõikidele asutustele ja mitte kedagi päris vaeslapse ossa jätta. Praegu on eelarves investeeringute osa  824 814 eurot.“

Millised on selle aasta olulisemad investeeringud?

„Kõige suurem investeering on Kehra gümnaasiumi algklasside maja korda tegemine ja selle ettevalmistamine võimalikuks kunstidekooli sissekolimiseks.

Suur ja lõputu teema on Anija valla teede ja tänavate kordategemine. Loodame, et lund tuleb vähe ja kogu raha ei kulu lumetõrje peale. Kuigi siiani ei ole lund palju sadanud, on lumelükkamise hinnad siiski oluliselt kasvanud  ja kulud seetõttu suured.

Renoveerime ka Alavere katlamaja, et küttekulud alla viia. Kehra rahvamajale loome ilusama interjööri.“

Võrreldes möödunud aasta eelarvega on sel aastal suurenenud nii kulude kui tulude pool. Mis on peamised põhjused?

„Võttes arvesse möödunud aasta eelarve täituvust, prognoosisime seekord tulude juurdekasvu pisut üle nelja protsendi. Seda põhiliselt üksikisiku tulumaksu laekumise arvelt, eeldame selle suurenemist 6,85 protsendi võrra seoses survega tööjõu väärtustamisele. Möödunud aastal kasvasid ka kaevandustasud 4,3 protsendi võrra. Prognoosime käesolevaks aastaks samas mahus nii kaevandustasusid, vee-erikasutustasusid kui saastetasusid.
Maamaksu reformiga arvatavasti kaotame osa maksutulu.

Kindel on see, et vallal on maksta veel mitu aastat ühisveevärgi ja kanalisatsiooni renoveerimistööde ning gümnaasiumi remondi laene ja intresse. Samas võib rõõmu tunda, et midagi väga olulist on tehtud.“

Milline on Teie hinnang 2013. aasta eelarvele?

„Vallavalitsus kui täitevorgan peab oma tegevuses lähtuma eel­arvest. Meie spetsialistide ülesanne on olemasolevate vahenditega saavutada võimalikult head tulemused. Kolm aastat on sellega edukalt toime tuldud ja pole kahtlust, et suudame ka tänavu.“

Eelmine artikkelKuusalu vallas põles elumaja pööning ja katus
Järgmine artikkelAlavere lihatööstusel A-Vorst on poelettidel 60 erinevat toodet