Tervis see on muusika

1241


AAVO SIREL, Raasiku valla kodanik

Meie suurima varanduse, tervise, väärtustamiseks peame teda hooldama ja mõistlikult kasutama. Parema ettekujutuse saamiseks kujutame ette, et elu on muusikateos ning me ise sümfooniaorkester. Sel juhul vaim dirigendina juhatab orkestrit, kus meie keha osad ja organid on muusikud.

Dirigent valib sobiva võimetekohase teose ja juhatab esitamist. Imeline muusika pakub rahuldust orkestrile ja kuulajatele.
Tõelist meistriteost on meeldiv kuulata algusest lõpuni. Dirigendi ülesanne pole juhatada orkestrit mitte ainult kontserdil, vaid ka igapäevaselt harjutusruumis, tegeleda iga muusikuga eraldi ja kõigiga koos. Maailma võimekamate muusikutega orkestri meeleolu ja võimekus peegeldab dirigendi meeleolu ja oskusi. Ümbritsev maailm on täis imelisi tervenemisi ja samas ka arusaamatuid haigestumisi kui ka surmasid. 1981. aastal oli Gyawang Karmapa Chicago haiglas. Iga päev avastasid arstid tal uue haiguse, eelmise päeva haigus oli aga kadunud. Selgus, et ta oli võtnud enda kanda kaashaige kannatuse ja see oli paranemas. Võimas.

Tervise hoidmine saab alguse meie positiivsest mõtlemisest ning tähendab tasakaalu füüsilise, vaimse tegevuse ja puhkamise vahel. Ühtegi tegevust, puhkust, füüsilist ega vaimset koormust, ei saa asendada mõne teise tegevusega.

Tervise hoidmisel võiksime teada, et meie keha organid on omavahel suhtlemises. Kui hiina meditsiin tegeleb peamiselt haiguste ennetamisega lähtudes sellest, et igal inimesel endal on võim oma tervise üle, siis lääne meditsiin ravib tagajärgi.

Hiina meditsiin näiteks teab, et neerude ja kopsu vahel valitseb tihe koostöö. Seega mõjutades ühte organit paraneb teise tegevus, ühe nõrkus on ka teise nõrkus. Suheldes jooga harjutusi tehes iseendaga, avastate äkki pika aja möödudes meeldivaid muutusi. Näiteks pea ei valutagi. Ja teie muusikateos on imekaunis algusest lõpuni.

Või meil on kõrge vererõhk. Lääne meditsiin annab sobivat ravimit ja kõik saab korda, aga sama ainet suudab toota ka meie keha mõni organ. Küsimus on, miks ta ei tooda, kas ei suuda või talle on tulnud mõnelt teiselt organilt käsk mitte toota?

Lähtudes nendest tõdedest vaatleme sporti ja igapäevast elu. Sport on võistlus, see tähendab muusikateose esitamist kiiruse või valjuse peale. Kui võistelda valjuses, võib tekkida olukord, kus osa muusikuid viilib, osa võtab valesid noote, trummimees on väsinud ja trumminahk kulunud. Sama olukord  tekib rahulikus kulgemises. Näiteks istute iga päev 8 tundi laua taga ja siis kulgete koju teleri ette. Kui palju muusikuid siin tegevust leiavad?

Miks seda kõigile lihtsat juttu ei soovita tunnistada? Näiteks valla terviseprofiilis on tervise mõõduks võetud läbitud tonnkilomeetrid. Seega toetatakse väärsuhtumist.

Esitagem vallavalitsustele-volikogudele küsimus, kuidas võistelda tervise hoidmises, kuidas mõõta tervise parenemist? Kuidas seada elu-muusikateosed pingeritta?

Kas meie ühiskonna tervislik seisund juba kaua ei nõua uut moodi mõtlemist?