Te­ge­vus­lu­ba Raa­si­ku koo­li­le

330
Raa­si­ku las­teaed (paremal) asub põ­hi­koo­li ja uue spor­di­hoo­ne (vasakul) vas­tas. Fo­to Ants Ki­vi­mäe

Ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­rium väl­jas­tas ala­tes 31. au­gus­tist keh­ti­va koo­li­tus­loa Raa­si­ku koo­li­le õp­pe­töö kor­ral­da­mi­seks koo­lieel­ses las­tea­su­tu­ses ning põ­hi­koo­li 1.-3. koo­liast­mes. 7. ap­ril­lil ot­sus­tas Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu lii­ta uuest õp­peaas­tast as­teaed Ora­va­ke Raa­si­ku põ­hi­koo­li­ga. Mais vii­di lap­se­va­ne­ma­te ja Raa­si­ku teis­te ela­ni­ke seas lä­bi kü­sit­lus, mil­lest sel­gus, et ühen­da­tud ha­ri­du­sa­su­tu­se ni­me­na ee­lis­ta­tak­se Raa­si­ku koo­li. 9. juu­nil kin­ni­tas vo­li­ko­gu koo­li uue põ­hi­mää­ru­se. Raa­si­ku koo­li di­rek­to­ri­na jät­kab Ree­li­ka Tu­ri, kes on ala­tes 2019. aas­ta al­gu­sest töö­ta­nud ka Ora­va­ke­se las­teaia di­rek­to­ri ko­hu­se­täit­ja­na.

Eelmine artikkelKeh­ra koo­li juu­be­li­pi­du lük­kub eda­si
Järgmine artikkelHara noo­red pur­je­ta­jad võit­sid Kuld­seek­li re­ga­ti