Tegevused ja piirangud Raasiku vallas seoses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eriolukorraga

554
Raasiku vald.

Aluseks võttes Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korralduse nr 76 “Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“, annab Raasiku vallavalitsus korralduse:

1. Sulgeda alates 14.03 Raasiku vallavalitsuse hallatavad asutused, sh lisaks haridusasutustele ka Raasiku Valla Sport (mõlemad spordihooned), Raasiku Valla Raamatukogu koos kõikide harukogudega, noortekeskused ja rahvamajad. Asutused on suletud vähemalt järgnevad kaks nädalat, vajadusel perioodi pikendatakse. Asutuse juhtidel korraldada tööprotsessid ümber ja kasutada tööaega korrastustöödeks, ettevalmistavateks tegevusteks jne. Juhul, kui kohapeal ei ole töötajatel piisavalt tegevust, lubada nad jääda koju. Juhul kui töötajatel lubatakse jääda koju, informeerida sellest vallavalitsust.

2. Hallatavatel asutustel on eriolukorra kehtivuse ajal keelatud ruume üürile anda kolmandatele isikutele.

3. Mitte kavandada avalike üritusi märtsis ega aprillis, juba kavandatud sündmused jätta ära või lükata edasi.

4. Lasteaiad jäävad esialgu avatuks. Lasteaedadel suhelda lapsevanematega järgnevatel teemadel:

4.1 tungivalt soovitada jätta ka lasteaialapsed koju, kui see on vähegi võimalik;
4.2 välja selgitada need lapsed/perekonnad, kellel kindlasti ei ole võimalik last koju jätta (selgitada välja põhjus, et oleks edaspidi vajadusel võimalik meetmeid selles osas kasutusele võtta);
4.3 kõik haigustunnustega (sh nohu, köha jms, mis ei ole seotud COVID-19 viirusega) lapsed peavad jääma koju või saadetama koju.

5. Lasteaedadel kaaluda võimalusi rühmade töö ümberkorraldamiseks (rühmade sulgemine, liitmine vms) ning sellest tulenevalt ka personali töö ümberkorraldamiseks.

6. Vallavalitsus on pidevas valmisolekus olukorra muutudes omaltpoolt täiendavaid samme astuma, vajadusel kogunetakse ka nädalavahetusel. Olukorra stabiliseerumiseni toimuvad vallavalitsuse koosolekud iga tööpäeva hommikul kell 8.30.

7. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Eelmine artikkelAnija vallavalitsuse hallatavate asutuste ajutine sulgemine ja töökorralduse muutmine koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks
Järgmine artikkelHäirekeskus ja terviseamet avavad koroonaviiruse levikuga seoses infotelefoni 1247