Teatati arvatavast tulekahjust

674

13. aprillil kell 17.45 tea­ta­ti häirekeskusele, et Keh­ras Raudtee tänaval asuvas sot­siaalmajas on korter suitsu täis. Kehrasse asus sõitma ope­­ratiivkorrapidaja, kuus pääs­­temeeskonda nii Tallin­nast kui ka Harjumaalt, kaks paak­autot, redelauto ja kii­r­abibrigaad. Esimese mees­kon­na kohale jõudes selgus, et pliidile oli kõrbema jäetud toit ja et tõsisema ohu puudumi­sel võib enamik reageerinud meeskondadest tagasi pöör­duda. Päästjad tuulutasid kor­teri, inimesed kannatada ei saanud.

Eelmine artikkelKuusallu teatrifestivalilt duetipreemia
Järgmine artikkelKuusalu vallas tehti mailaada tõttu talguid nädal varem