Taot­lu­sed Kuu­sa­lu val­la ühe­kord­se­te toe­tus­te sü­gis­voo­ru

8
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das 12. sep­temb­rist ku­ni 3. ok­toob­ri­ni val­laee­lar­vest fi­nant­see­ri­ta­va­te pro­jek­ti­toe­tus­te taot­lus­te esi­ta­mi­se sü­gis­voo­ru. Spo­ku di­gi­taal­ses kesk­kon­nas lae­kus täh­ta­jaks 29 taot­lust kok­ku 30 624 eu­ro ula­tu­ses. Kõi­ge enam oli taot­lu­si ko­gu­kon­naü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­seks – 13 taot­lust ko­gu­sum­ma­ga 15 419 eu­rot. Kul­tuu­riü­ri­tus­te jaoks esi­ta­ti 10 taot­lust, mil­le­le kok­ku kü­si­tak­se 9800 eu­rot. Spor­diü­ri­tus­te vald­kon­nas lae­kus 6 taot­lust ko­gu­sum­ma­ga 5405 eu­rot. Kui pal­ju ra­ha toe­tus­teks ja­gub, sel­gub Kuu­sa­lu val­la 2023. aas­ta ee­lar­ve koos­ta­mi­sel. Kuu­sa­lu val­la va­ba­te­ge­vu­se koor­di­naa­tor Ve­ro­ni­ka Laen­de üt­les, et taot­lu­si hak­kab hin­da­ma ko­mis­jo­ni, sel­le koos­seis on ka­vas kin­ni­ta­da val­la­va­lit­su­se käe­so­le­va nä­da­la is­tun­gil. Pä­rast ko­mis­jo­ni moo­dus­ta­mist le­pi­tak­se kok­ku esi­me­se koo­so­le­ku aeg ja tööp­laan.

Eelmine artikkelAru­kü­la akor­dio­nis­tid võist­le­sid Itaa­lias
Järgmine artikkelHarjumaa emade-isade lauluvõistluse kaks võitjat on Raasiku vallast