Tammistu külavanem on MARTI HÄÄL

1655

Kuusalu vallavalitsus kinnitas Tammistu külavanemaks Marti Hääle. Tammistu külakoosolek toimus 19. juunil Leesi rahvamajas. Osalesid 32 külaelanikku, esindatud olid 21 majapidamist 24st. Rahvastikuregistri järgi on külas 16 elanikku, neist olid koosolekul 9 – kvoorum oli koos. Kõik osalenud olid ainsana külavanema kandidaadiks esitatud Marti Hääle pool. Külaseltsi juhatuses jätkavad Tarmo Keller ja Marti Hääl, juurde valiti Heidi Edela ja Erki Truve. Moodustati korraldustoimkond, et 2017. aastal tähistada küla 500. aastapäeva. Räägiti tänavavalgustuse projektist, mis on ellu viidud, arutati küla­platsi ehitust, külatee remonti ja talvist hooldust. Külavanemal tuleb pidada vallavalitsusega läbirääkimisi küla põhjaosa tee küsimuses. Sinna must kate ei ulatu, tegu on pinnaseteega, mida talvel lahti ei lükata ja kuhu prügiauto jätab tihti sõitmata. Maaomanikud on valmis andma tee vallale avalikku kasutusse sarnaselt ülejäänud külateega.