Talv vähendas Raasiku valla suviseid teehooldusi

1120

Suvistest hooldustöödest jääb ära külades tolmutõrje ning kruusateedele kruusa lisamine.

Paljudes Eesti valdades on probleem, et lumerohke talv on suure osa eelarverahast ära kulutanud ning seetõttu tuleb osadest suvistest hooldustöödest loobuda – nii ka Raasiku vallas. 2010. aasta novembris-detsembris lumekoristusele kulunud ja 2011. aastaks maksmata jäänud arveid on summas 548 611 kooni (35 062,63 eurot).

„Hooldustöödest jääb talviste suurte kulutuste tõttu külades tegemata tolmutõrje. Teede ääri niidame kahe korra asemel ühe korra, kruusateedele kruusa lisamise vajaminevatesse kohtadesse jätame sel aastal ära,“ lausus valla haldusjuht Aivar Suursaar.

Haldusjuhi sõnul on Raasiku vald teinud aastatel 2008-2010 tolmutõrjet külades igal suvel kokku umbes 10 000 m2.
„Ka selle aasta suveks oli plaanitud sama maht, aga paraku karm talv tegi siin omad korrektuurid. Ilmselt tolmutõrje soovijate hulk pigem kasvab kui kahaneb“ sõnas Aivar Suursaar.

„Raasiku vald on tolmutõrjet teinud Aruküla alevikus Harju tänaval. Järsi tee tolmuvabaks muutmise rahastamisel on toetanud AS Jakoch ja Aave Transport OÜ. Teeääred niidab FIE Heigo Pakats ajavahemikus 15. august kuni 15. september kogu vallas teepeenardel, mille kogupikkus on umbes 190 000 meetrit.“

Selle hooaja olulistest teetöödest vallas toob Aivar Suursaar välja Arukülas Männiku tee ja Jaama tänava pindamise graniitkillustikuga, mille maksumus on 20 618 eurot. See töö on juba tehtud. Suve teise poolde, juulisse ja augustisse, on planeeritud Staadioni põiktänava kümne parkimiskohaga parkla ehitus.

Turu tänav topeltkoormuse all
Raasiku valla arengu- ja planeerimiskomisjon arutas mai lõpus oma koosolekul Raasiku valla teede teemat. Jõuti seisukohale, et teede olukord Raasiku vallas on rahuldav. Remonti ja sagedasemat teehooldust vajavaid teid on mitu.

Arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Tiina Rühka rääkis, et komisjon pani volikogu soovil veebruarikuu volikoguistungiks paika teetööde prioriteedid 2011. aastaks. Juhiti tähelepanu sellele, et osad teed tehakse hästi korda, teised jäävad unarusse:  „Ei tohiks olla, et üks tee on eelistatud ja teistele raha ei jätku.“

Komisjon soovitas volikogul valla teede hooldamiseks planeeritud summa suurendada 300 000 krooni ehk 19 173,50 euro võrra.

Tiina Rühka: „Volikogu kuulas ära, aga mingit otsust ei sündinud.“

Arengu- ja planeerimiskomisjon tõstatas küsimuse Turu tänava remontimise kohta.

„Tallinna tänavat remonditakse ning Turu tänav saab topeltkoormuse. Meie vallateele mõjub halvasti Tallinna maantee  remont, see on riigitee. Praegu pole eelarves Turu tänava korrastamiseks ühtegi senti. Tahame selgust, kuidas olukorda parandada, kuidas saaks piiratud ressurssidega hoida teed korras nii, et neid rohkem ära ei lõhutaks,“ lausus Tiina Rühka.

Komisjoni järgmisele koos­olekule on kutsutud Aivar Suursaar ning loodetakse, et selleks ajaks on küsimustele vastused olemas.

Eelmine artikkelLiiklusõnnetus Kuusalu viaduktil
Järgmine artikkelHarju memme-taadi lustipidu oli seekord Loksal