Tag: ümarlaud

ANIJA MÕISAS Anija valla KOGUKONDADE JA VABAÜHENDUSTE ÜMARLAUD

Arutame: 1. Anija valla juubeliaasta – kuidas kogukonnad ja vabaühendused saavad juubeliaasta tähistamisse panustada, juubelisümboolika kasutamine; 2. Anija valla 2017. eelarve, investeerimisplaanid; 3. Kogukonna...

Anija valla KOGUKONDADE JA VABAÜHENDUSTE ÜMARLAUD

 Teemad: 1. Lairiba internet – miks volikogu selleteemalise komisjoni lõi ja miks võiks see olla kasulik vallarahvale 2. Maale Elama liikumine – mida me...

VIIMASED UUDISED

Aru­kü­la koo­liõ­de RI­TA SEPP: „Meie töö on hoi­da koo­lid ava­tu­na...

Seo­ses uu­te ko­roo­na­reeg­li­te­ga pa­lu­vad koo­liõed lap­se­va­ne­ma­telt kü­sit­lus­le­he­le vas­tust, kas lu­ba­vad oma last tes­ti­da ja vakt­si­nee­ri­da. Eel­mi­se nä­da­la es­mas­päe­val, 13. sep­temb­ril oli fir­ma Eld­red vakt­si­nee­ri­mis­buss tund...