Tag: turvalisuse päev

RAASIKU RAHVAMAJAS Raasiku valla TURVALISUSE PÄEV

Toimub rahvamaja õuealal. Korraldab Raasiku Lions Klubi. Väike annus kultuurilisi etteasteid rahvamaja taidlejatelt. Tegevust jätkub nii suurtele kui väikestele. Oodatud on asutused ja organisatsioonid,...

VIIMASED UUDISED

Kuu­sa­lu val­la ko­da­ni­ku­kam­paa­nia au­hin­nad

Kuu­sa­lu val­las on 1. jaa­nua­ri 2022 sei­su­ga rah­vas­ti­ku­re­gist­ri and­me­tel 6562 ela­nik­ku. Mul­lu det­semb­ris kuu­lu­tas Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus väl­ja ela­ni­ke­kam­paa­nia, ühe kuu­ga re­gist­ree­ri­ti rah­vas­tu­ku­re­gist­ris Kuu­sa­lu val­la...