Tag: tantsupidu

KOLGA RAHVA MAJA ÜMBRUSES KOLGA KARAP tuleb taas!

Oled oodatud mõnusat päeva veetma. Vaata www.kolga.ee või MTÜ Kolga Arendus FB.

KEHRA GÜMNAASIUMIS 1. aprillil kell 17 TANTSUPIDU „Põlvkondadest kantud”

Tähistame Anija segarahvatantsurühma 25. sünnipäeva ja Helmi Hinrikuse algatatud rahvatantsu 70. sünnipäeva Kehras. Üritus on tasuta.

TANTSUÕHTU

Tantsuks mängib Audru Jõelaevanduse Punt. Pilet 10 eurot, mis sisaldab ampsu ja napsu.

VIIMASED UUDISED

Keh­ra koo­liõ­pi­las­te mee­dia­ring hak­kab te­ge­ma uu­dis­te­saa­teid

Keh­ra güm­naa­siu­mi juu­res te­gut­seb teist õp­peaas­tat MTÜ Val­gus­mee­dia eest­võt­tel mee­dia­ring, kus õpi­tak­se pea­mi­selt vi­deouu­dis­te ja -saa­de­te te­ge­mist. Keh­ra tu­ru ava­mi­sel mul­lu no­vemb­ris as­kel­da­sid rah­va...