Tag: Südamenädal

Südamenädala kepikõnd

Kõnnitehnikat juhendab Pille Plakk. Kohapeal võimalik laenutada käimiskeppe. Soovijad saavad Kolgakülla ja tagasi tellitud bussiga. Sõit tasuta. Oodatud on kõik huvilised. Sündmus tasuta. Info...

Südamenädala Nia tants

Juhendaja Julika Vääre. Tasuta.

VIIMASED UUDISED

Keh­ra koo­liõ­pi­las­te mee­dia­ring hak­kab te­ge­ma uu­dis­te­saa­teid

Keh­ra güm­naa­siu­mi juu­res te­gut­seb teist õp­peaas­tat MTÜ Val­gus­mee­dia eest­võt­tel mee­dia­ring, kus õpi­tak­se pea­mi­selt vi­deouu­dis­te ja -saa­de­te te­ge­mist. Keh­ra tu­ru ava­mi­sel mul­lu no­vemb­ris as­kel­da­sid rah­va...