Tag: Seminar

KOLGAKÜLA RAHVAMAJAS 13. aprillil kell 15 SEMINAR Viru raba matkarada 40

Osalustasu 2 eurot. Vajalik eelregistreerimine: okokuller@gmail.com, 5 239 239. Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest ja toetab Kuusalu vallavalitsus.

Kolgaküla rahvamajas Lahemaa PÄRANDMETSASEMINAR

Kell 9 kogunemine rahvamaja juures, sõit metsa. Kell 13-16.30 seminar rahvamajas. Vajalik eelnev registreerimine: 5332 7893, ave.paulus@keskkonnaamet.ee.

Viinistu MUINASTULEDE ÖÖ

27. augustil kell 17-19 Seminar-retked  merel „Pärispea poolsaare rannakülade elukeskkonna väärtustamine, hoidmine ja edasiarendamine.” Kell 17-20 tegevused lastele: joonistusvõistlus, näomaalingud, Lahemaa Mereklubi erinevad mereteemalised tegevused. Kell...

Ayurveda seminar

Info tel 5301 4204.

Kuusalu valla koolide ja ettevõtete ühisseminar

Eesmärk on suurendada õpilaste ettevõtlikku eluhoiakut ning arendada algatus- ja koostöövõimet. Kuusalu valla koolide ja Loksa gümnaasiumi õpilastele, alates 8. klassist, haridusasutuste juhitidele ja...

KOLGAKÜLA RAHVAMAJAS SEMINAR „Harju-Lahemaa turism“

Arutelud ja ettekanded: Hülle Saarts. Harjumaa turismikorraldusest; Maret Vildak. Säästva turismi arendamisest Lahemaa rahvuspargis; Ott Sandrak. Harju-Lahemaa väärtustest. Oodatud on Lahemaal turismiga tegelejad või...

KOGUPEREÜRITUS „Traditsiooniline muinastulede öö“

Kell 17-20 SEMINAR-ARUTELU „Ühtne kogukond-traditsioonid ja tulevik“. Seminari läbiv teema on kohaliku rannakeele säilitamine ja edasikandmine. Arutelus on oodatud osalema ja oma mõtteid väljendama...

TERVISESEMINAR Kuusalu rahvamajas

TERVISESEMINAR. Lektor Kadi Helme. Koolitusel osalemine 5 eurot. Info 5332 2983 Anne-Mai Aaman või 509 6980 Reet Idavain.

VIIMASED UUDISED

Aru­kü­la koo­liõ­de RI­TA SEPP: „Meie töö on hoi­da koo­lid ava­tu­na...

Seo­ses uu­te ko­roo­na­reeg­li­te­ga pa­lu­vad koo­liõed lap­se­va­ne­ma­telt kü­sit­lus­le­he­le vas­tust, kas lu­ba­vad oma last tes­ti­da ja vakt­si­nee­ri­da. Eel­mi­se nä­da­la es­mas­päe­val, 13. sep­temb­ril oli fir­ma Eld­red vakt­si­nee­ri­mis­buss tund...