Tag: Seminar

KOLGAKÜLA RAHVAMAJAS 13. aprillil kell 15 SEMINAR Viru raba matkarada 40

Osalustasu 2 eurot. Vajalik eelregistreerimine: okokuller@gmail.com, 5 239 239. Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest ja toetab Kuusalu vallavalitsus.

Kolgaküla rahvamajas Lahemaa PÄRANDMETSASEMINAR

Kell 9 kogunemine rahvamaja juures, sõit metsa. Kell 13-16.30 seminar rahvamajas. Vajalik eelnev registreerimine: 5332 7893, ave.paulus@keskkonnaamet.ee.

Viinistu MUINASTULEDE ÖÖ

27. augustil kell 17-19 Seminar-retked  merel „Pärispea poolsaare rannakülade elukeskkonna väärtustamine, hoidmine ja edasiarendamine.” Kell 17-20 tegevused lastele: joonistusvõistlus, näomaalingud, Lahemaa Mereklubi erinevad mereteemalised tegevused. Kell...

Ayurveda seminar

Info tel 5301 4204.

Kuusalu valla koolide ja ettevõtete ühisseminar

Eesmärk on suurendada õpilaste ettevõtlikku eluhoiakut ning arendada algatus- ja koostöövõimet. Kuusalu valla koolide ja Loksa gümnaasiumi õpilastele, alates 8. klassist, haridusasutuste juhitidele ja...

KOLGAKÜLA RAHVAMAJAS SEMINAR „Harju-Lahemaa turism“

Arutelud ja ettekanded: Hülle Saarts. Harjumaa turismikorraldusest; Maret Vildak. Säästva turismi arendamisest Lahemaa rahvuspargis; Ott Sandrak. Harju-Lahemaa väärtustest. Oodatud on Lahemaal turismiga tegelejad või...

KOGUPEREÜRITUS „Traditsiooniline muinastulede öö“

Kell 17-20 SEMINAR-ARUTELU „Ühtne kogukond-traditsioonid ja tulevik“. Seminari läbiv teema on kohaliku rannakeele säilitamine ja edasikandmine. Arutelus on oodatud osalema ja oma mõtteid väljendama...

TERVISESEMINAR Kuusalu rahvamajas

TERVISESEMINAR. Lektor Kadi Helme. Koolitusel osalemine 5 eurot. Info 5332 2983 Anne-Mai Aaman või 509 6980 Reet Idavain.

VIIMASED UUDISED

Gaa­si­kü­te tõi Kuu­sa­lu val­la mit­me­le ha­ri­du­sa­su­tu­se­le suu­red ar­ved

Kuu­sa­lu kuns­ti­de­koo­li, kesk­koo­li, spor­di­kes­ku­se ning Kiiu las­teaia elekt­ri­le ja gaa­si­küt­te­le ku­lus no­vemb­ris-det­semb­ris kok­ku li­gi 87 000 eu­ro võr­ra mul­lu­sest roh­kem. Ida-Vi­ru­maalt Tal­lin­na suun­duv gaa­si­ma­gist­raal lä­bib Kuu­sa­lu...