Tag: Põrgupõhja päev

PÕRGUPÕHJAS, KEHRAS 20. PÕRGUPÕHJA PÄEV

Kell 12 saepuruvolle; kell 14 avamine, õnnitlemine ja tänamine; kell 14.30 laste kostüümikonkurss „Väike Põrguline”. Milline näeb välja üks Põrgupõhja elanik? Samal ajal kokanduskonkurss...

VIIMASED UUDISED

Tee­ne­te­märk loodusgiid MAIE IT­SE­LE

Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL) ju­ha­tus ot­sus­tas an­da 2021. aas­ta maa­kon­na tee­ne­te­mär­gi 8 väl­ja­paist­va­le har­ju­maa­la­se­le. Tee­ne­te­mär­gi saa­ja­te seas on pe­da­goog, La­he­maa Loo­dus­koo­li asu­ta­ja ja loo­dus­giid...