Tag: muusikapäev

Kõrveaia talus, Aru külas, kuusalu vallas MUUSIKALINE PÄRASTLÕUNA „Tormis Kõrveaial”

Esinevad: RAM, Kolga-Kuusalu kammerkoor, perekond Johanson, Krista Citra Joonas, Mari Jürjens. Kontsert on tasuta.

KEHRA JÕEÄÄRSES PARGIS Silvi Vraidi MUUSIKAPÄEV.

Esinevad ansambel Justament, Sandra Nurmsalu ja Heli Karu laulustuudio noored lauljad. Piletid müügil Piletilevis ja tund aega enne kontserti kohapeal. Lisainfo mart.jurisalu@anija.ee.

Aruküla lauluväljakul Raasiku valla TANTSU-, LAULU- JA MUUSIKAPÄEV

Esinevad tantsijad, lauljad ja pillimängijad valla lasteasutustest ja rahvamajadest. Info tel 529 2550. Kogunemine kell 13-13.30 Aruküla rahvamaja ees. Palun võtke kaasa kõik oma...

VIIMASED UUDISED

Keh­ra koo­liõ­pi­las­te mee­dia­ring hak­kab te­ge­ma uu­dis­te­saa­teid

Keh­ra güm­naa­siu­mi juu­res te­gut­seb teist õp­peaas­tat MTÜ Val­gus­mee­dia eest­võt­tel mee­dia­ring, kus õpi­tak­se pea­mi­selt vi­deouu­dis­te ja -saa­de­te te­ge­mist. Keh­ra tu­ru ava­mi­sel mul­lu no­vemb­ris as­kel­da­sid rah­va...