Tag: MÜÜ

Rahvamaja ümber Kehra KILADE-KOLADE LAAT

Mis ühele vana, see teisele uus. Kohamaks 2 eurot meeter. Kohtade registreerimine tel 608 4440,515 8124, kultuurikeskus@anija.ee.

VIIMASED UUDISED

Keh­ra koo­liõ­pi­las­te mee­dia­ring hak­kab te­ge­ma uu­dis­te­saa­teid

Keh­ra güm­naa­siu­mi juu­res te­gut­seb teist õp­peaas­tat MTÜ Val­gus­mee­dia eest­võt­tel mee­dia­ring, kus õpi­tak­se pea­mi­selt vi­deouu­dis­te ja -saa­de­te te­ge­mist. Keh­ra tu­ru ava­mi­sel mul­lu no­vemb­ris as­kel­da­sid rah­va...