Tag: Laulukoor

Kehra Gümnaasiumi aulas ettelaulmine

Anija valla segakoor Hannijöggi ootab uusi LAULJAID igasse häälerühma. Meil on parimad dirigendid, võimekad lauljad ja kõrged sihid koorimuusika edendamisel. Proovid Kehras kolmapäeviti kell...

Kuusalu naiskoor kutsub lauljaid

...kõikidesse häälerühmadesse. Proovid toimuvad kolmapäeviti kell 19 Kuusalu rahvamajas. Info tel 5348 5118 Tiiu Lepnurm.

Loome üheskoos Anija segakoori

Head koorilaulu huvilised! Loome üheskoos Anija segakoori Koori esimene proov on kolmapäeval 1.oktoobril Kehra Kunstidekooli saalis SOPRANID JA ALDID TENORID JA BASSID Ootame Teid! Eelregistreerimine kunstidekool@anija.ee tel 555 62 060

Kolga-Kuusalu kammerkoor alustab uut lauluhooaega

Kolga-Kuusalu kammerkoor alustab uut lauluhooaega 28. septembril. Esimene proov toimub Kuusalu rahvamajas algusega kell 18. Ootame uusi lauljaid kõikidesse häälerühmadesse. Kutsume esimesse proovi kõiki...

VIIMASED UUDISED

Keh­ra koo­liõ­pi­las­te mee­dia­ring hak­kab te­ge­ma uu­dis­te­saa­teid

Keh­ra güm­naa­siu­mi juu­res te­gut­seb teist õp­peaas­tat MTÜ Val­gus­mee­dia eest­võt­tel mee­dia­ring, kus õpi­tak­se pea­mi­selt vi­deouu­dis­te ja -saa­de­te te­ge­mist. Keh­ra tu­ru ava­mi­sel mul­lu no­vemb­ris as­kel­da­sid rah­va...