Tag: lastele

VALGEJÕE KIIGEPLATSIL LASTESPORDIPÄEV

Kaasa jalgratas! Võistlejatele jäätis. Võistelda saab jalgratta slaalomis, sõita laudteel, teha ketti, aeglussõitu jm. Võistluseid igale vanusele! Registreerimine kell 12.30.

KUUSALU RAHVAMAJAS LASTEETENDUS „Okasroosike“ Viljandi laste- ja noorteteater Reky esituses

Piletid hinnaga 7 eurot. Info ja broneerimine tel 5333 8379.

VIIMASED UUDISED

Keh­ra koo­liõ­pi­las­te mee­dia­ring hak­kab te­ge­ma uu­dis­te­saa­teid

Keh­ra güm­naa­siu­mi juu­res te­gut­seb teist õp­peaas­tat MTÜ Val­gus­mee­dia eest­võt­tel mee­dia­ring, kus õpi­tak­se pea­mi­selt vi­deouu­dis­te ja -saa­de­te te­ge­mist. Keh­ra tu­ru ava­mi­sel mul­lu no­vemb­ris as­kel­da­sid rah­va...