Tag: Küünalte süütamine

VIIMASED UUDISED

Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu avab vä­li­suk­se juu­res lae­nu­tus­ka­pi

Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu avab nel­ja­päe­val, 23. sep­temb­ril oma vä­li­suk­se juu­res lae­nu­tus­ka­pi, mis töö­tab pa­kiau­to­maa­di põ­hi­mõt­tel. Raa­ma­tu­ko­gu ju­ha­ta­ja Õn­ne Paim­re sel­gi­tab, et sel­le ka­pi abil saab raa­ma­tuid...