Tag: Kooli kokkutulek

Kehra kool ootab oma endisi õpetajaid ning õpilasi kooli kokkutulekule laupäeval,...

1-22. lennu vilistlastele kehtib sooduspilet 8 eurot. Osalustasu eelregistreerimisel 10 eurot (kandes pileti summa hiljemalt 14. oktoobriks MTÜ Kehra Kooli Vilistlased kontole – Swedbank,...

Kolga kooli kokkutulek

Kolga Kool ootab oma endisi õpetajaid ning õpilasi kooli kokkutulekule laupäeval, 18. oktoobril, et tähistada koos kooli 150. aastapäeva. kell 15 Uuri kooli mälestustahvli avamine. kell...

VIIMASED UUDISED

Aru­kü­la koo­liõ­de RI­TA SEPP: „Meie töö on hoi­da koo­lid ava­tu­na...

Seo­ses uu­te ko­roo­na­reeg­li­te­ga pa­lu­vad koo­liõed lap­se­va­ne­ma­telt kü­sit­lus­le­he­le vas­tust, kas lu­ba­vad oma last tes­ti­da ja vakt­si­nee­ri­da. Eel­mi­se nä­da­la es­mas­päe­val, 13. sep­temb­ril oli fir­ma Eld­red vakt­si­nee­ri­mis­buss tund...