Tag: Konverents

AEDNIKE KEVADKONVERENTS

Osalustasu 15 eurot. Anija Aiaringi liikmetele 10 eurot. Info ja registreerimine 1. aprilliks Helve 517 9585, taimehoolik@gmail.com.

Ahrensi konverents Teaduste Akadeemia saalis.

Laurentsiuse Selts, Emakeele Selts, Tartu Ülikool ja Eesti Keele Instituut korraldavad 30. märtsil 2015 Teaduste Akadeemia saalis Tallinnas emakeelepäevale ja Eduard Ahrensi keeletööle pühendatud...

VIIMASED UUDISED

Aru­kü­la koo­liõ­de RI­TA SEPP: „Meie töö on hoi­da koo­lid ava­tu­na...

Seo­ses uu­te ko­roo­na­reeg­li­te­ga pa­lu­vad koo­liõed lap­se­va­ne­ma­telt kü­sit­lus­le­he­le vas­tust, kas lu­ba­vad oma last tes­ti­da ja vakt­si­nee­ri­da. Eel­mi­se nä­da­la es­mas­päe­val, 13. sep­temb­ril oli fir­ma Eld­red vakt­si­nee­ri­mis­buss tund...