Tag: Kontsert

KUUSALU RAHVAMAJAS tantsuklubi Rosa Verde ja flamenkogrupp Camino KEVADKONTSERT

.Külalisena Alberto Gonzalez Dela Fe lugude ja piltidega Kanaaridelt. Tasuta. Puhvet.

VIIMASED UUDISED

Raa­si­ku val­la las­te­kait­se­töö­ta­ja LEA SÕ­MER kut­sub ka­su­pe­red kok­ku

Esi­me­ne kok­ku­saa­mi­ne Aru­kü­la Pe­re­kes­ku­ses Män­ni­kä­bi on 6. ok­toob­ril. Raa­si­ku val­las las­te­kait­se­töö­ta­ja Lea Sõ­mer teab, mi­da tä­hen­dab ka­su­pe­reks ole­mi­ne ning mil­list nõu ja tu­ge ka­su­pe­red kõi­ge...