Tag: klubi

KOHVIK-KLUBI pärastlõuna eakatele

Külaliseks vallavanem Arvi Karotam.

VIIMASED UUDISED

Kaks Ees­ti kä­si­pal­li­ka­ri­kat Aru­kü­la, üks Keh­ra noor­te­le

Aru­kü­la spor­dik­lu­bi 2009 ja hil­jem sün­di­nud poi­sid võit­sid nä­da­la­va­he­tu­sel ko­du­saa­lis Ees­ti ka­ri­ka. Võõ­rus­ta­jad alis­ta­sid fi­naa­lis Põl­va kä­si­pal­lik­lu­bi/Põl­va spor­dik­lu­bi ühis­võist­kon­na 20:9. Ka üle­jää­nud viis või­tu olid...