Tag: Kaitseväe õppused

11. – 18. veebruarini toimub Harjumaal Koitjärve ja Suru külade läheduses...

Harjutatakse lahingutegevust talvistes oludes. Harjutusel osaleb ligi 400 kaitseväelast, kes kasutavad transpordivahenditena maastureid, soomukeid ja veokeid. Õppusel osalejad kannavad käsitulirelvi ning kasutavad lahingkontaktide matkimiseks...

VIIMASED UUDISED

Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tus lä­heb kal­li­maks ja val­mib hil­jem

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu an­dis 10 poolt­hää­le­ga nõu­so­le­ku muu­ta Kuu­sa­lu kesk­koo­li uue algk­las­si­ma­ja ehi­ta­jaks va­li­tud fir­ma­ga Mont­re­co OÜ sõl­mi­tud han­ke­le­pin­gut ning suu­ren­da­da han­ke mak­su­must 300 000 eu­ro...