Tag: Kaitseväe õppused

11. – 18. veebruarini toimub Harjumaal Koitjärve ja Suru külade läheduses...

Harjutatakse lahingutegevust talvistes oludes. Harjutusel osaleb ligi 400 kaitseväelast, kes kasutavad transpordivahenditena maastureid, soomukeid ja veokeid. Õppusel osalejad kannavad käsitulirelvi ning kasutavad lahingkontaktide matkimiseks...

VIIMASED UUDISED

Keh­ra koo­liõ­pi­las­te mee­dia­ring hak­kab te­ge­ma uu­dis­te­saa­teid

Keh­ra güm­naa­siu­mi juu­res te­gut­seb teist õp­peaas­tat MTÜ Val­gus­mee­dia eest­võt­tel mee­dia­ring, kus õpi­tak­se pea­mi­selt vi­deouu­dis­te ja -saa­de­te te­ge­mist. Keh­ra tu­ru ava­mi­sel mul­lu no­vemb­ris as­kel­da­sid rah­va...