Silt: jaanipäev

Midagi pole kuvada

- Reklaam -

VIIMASED UUDISED

Kuu­sa­lu­rah­va Teat­ri la­vas­tus „No­kia 3310“ võitis fes­ti­va­lil Grand Prix´

0
Har­ju­maa teat­ri­fes­ti­va­lil osa­le­sid Kuu­sa­lu val­last kolm näi­tet­rup­pi, pree­miad ja­gus nei­le kõi­gi­le.  Lau­päe­val, 18. no­vemb­ril hom­mi­kust hi­li­sõh­tu­ni kest­nud Har­ju­maa har­ras­tus­teat­ri­te fes­ti­va­li 2023 pea­võit­jaks kuu­lu­ta­ti Kuu­sa­lu­rah­va Teat­ri...