Tag: infotund

LÜHILOENG/GRUPINÕUSTAMINE „Vitsaga või vitsata ehk et mida arvata karistamisest”

Gruppi juhib psühholoog Meelike Saarna. Grupi suurus on 10-15 lapsevanemat. Kestvus 2 tundi. Osalustasu 3 eurot. Lisainfo ja registreerimine perekeskus@raasiku.ee või telefonil 5332 8508.

KODUMAA KAPITALI HOIULAENU ÜHISTU INFOTUND

Lisainfo Kuido Karelson tel 5657 3080, kuido.karelson@kodumaakapital.ee. Üritus on tasuta.

 PILATESE-TREENING eakatele ja infotund

Osamaks 2 eurot. Kell 12.30 Swedbanki  infotund – pangapunktid pangabusside asemel.

VIIMASED UUDISED

AIRA JÕÕTS Raa­si­kult on aas­ta õp­pi­ja rah­va lem­mik

Ree­del, 8. ok­toob­ril tun­nus­tas ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­rium koos­töös Ees­ti Täis­kas­va­nu­te Koo­li­ta­ja­te As­sot­siat­sioo­ni­ga And­ras tä­na­vu­si täis­kas­va­nud õp­pi­jaid, koo­li­ta­jaid ja õpi­te­gu. Aas­ta õp­pi­ja rah­va­lem­mi­ku tiit­li päl­vis...