Tag: infotund

Jäätmeveo rakendamise INFOTUND

Selgitusi jagab Harjumaa Ühisteenuste Keskuse esindaja.

ANIJA VALLA HARIDUSFOORUM. Teema: „Erivajadusega laps ja tema toetamine.“

Info ja registreerimine kuni 15. märtsini aadressil: mommila@anija.ee ja telefonidel 5556 2067 või 604 9544.

Maale Elama liikumise infopäev vabaühendustele, külavanematele, ettevõtjatele jt aktiivsetele kogukonnaliikmetele

Paneme kokku ka Anija valla tiimi, kellega minna Maale Elama messile 14. mail Tallinnasse Loomelinnakusse. Lisainfo http://maale-elama.ee/ ja Anija valla arendusjuht ingeldrin.aug@anija.ee, 512 5246.

VIIMASED UUDISED

AIRA JÕÕTS Raa­si­kult on aas­ta õp­pi­ja rah­va lem­mik

Ree­del, 8. ok­toob­ril tun­nus­tas ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­rium koos­töös Ees­ti Täis­kas­va­nu­te Koo­li­ta­ja­te As­sot­siat­sioo­ni­ga And­ras tä­na­vu­si täis­kas­va­nud õp­pi­jaid, koo­li­ta­jaid ja õpi­te­gu. Aas­ta õp­pi­ja rah­va­lem­mi­ku tiit­li päl­vis...