Tag: infotund

KEHRA SOTSIAALKESKUS. INFOTUND „Elu koos juhtkoeraga­ – abi ja tugi juhtkoeralt”.

 Oma kogemustest liikumisabikoer Pepega räägib koerakasutaja Merike Kask. Tasuta.  

SIGULA KÜLAMAJAS 7. juunil kell 12.30 LENNUNDUSHUVILISTE TEABEPÄEV.

Miks lennukid õhus püsivad? Mis ülevalt paistab? Kuidas lende juhitakse? Mida peab enne lendu tegema? Vastused teabepäeval. Eriti oodatud noored, kes soovivad lennundust õppida....

KEHRA SOTSIAALKESKUS INFOPÄEV ,,Abikoer puudega inimese teenistuses”

Oma neljajalgset abilist tutvustab Merike Kask.

Uuri küla, Sae maalambatalus Lahemaa TRADITSIOONILISE ELULAADI INFOPÄEV ja mõttekoda

Päevakava: kell 14-15 Põlistõud Lahemaal, Sae maalambatalu väärtuste tutvustus, perekond Jäetmad. Kell 15-16 Lahemaa traditsioonilise elulaadi väärtuste hetkeseis ja tulevikuperspektiivid: põllumajandus, rannakalandus, metsakasutus. Mis...

Kolgaküla rahvamajas Lahemaa PÄRANDMETSASEMINAR

Kell 9 kogunemine rahvamaja juures, sõit metsa. Kell 13-16.30 seminar rahvamajas. Vajalik eelnev registreerimine: 5332 7893, ave.paulus@keskkonnaamet.ee.

KEHRA SOTSIAALKESKUSES päästeameti INFOTUND tuleohutusest

kell 11 eesti keeles, kell 12 vene keeles.

Raasiku Lions Klubi korraldatav Raasiku valla turvalisuspäev

Perepäeval on kohal politsei ja abipolitseinikud, päästeamet ja Raasiku Tuletõrje, maanteeamet ja raudteeohutusorganisatsioon OLE, Kaitseliit ja Naiskodukaitse, äriühingud Eldred, Elektrilevi ja Tamrex, samuti Eesti...

VIIMASED UUDISED

Keh­ra koo­liõ­pi­las­te mee­dia­ring hak­kab te­ge­ma uu­dis­te­saa­teid

Keh­ra güm­naa­siu­mi juu­res te­gut­seb teist õp­peaas­tat MTÜ Val­gus­mee­dia eest­võt­tel mee­dia­ring, kus õpi­tak­se pea­mi­selt vi­deouu­dis­te ja -saa­de­te te­ge­mist. Keh­ra tu­ru ava­mi­sel mul­lu no­vemb­ris as­kel­da­sid rah­va...