Tag: ilutulestik

ILUTULESTIK Raasiku rahvamaja õuealal

Kell 00.30 avab rahvamaja uksed tantsutralliks. ,,Eesti disko”. Muusika ja valgusmängud DJ ERX & sõbrad. Pilet 5 eurot. Sissepääs 18 +.

VIIMASED UUDISED

Aru­kü­la koo­liõ­de RI­TA SEPP: „Meie töö on hoi­da koo­lid ava­tu­na...

Seo­ses uu­te ko­roo­na­reeg­li­te­ga pa­lu­vad koo­liõed lap­se­va­ne­ma­telt kü­sit­lus­le­he­le vas­tust, kas lu­ba­vad oma last tes­ti­da ja vakt­si­nee­ri­da. Eel­mi­se nä­da­la es­mas­päe­val, 13. sep­temb­ril oli fir­ma Eld­red vakt­si­nee­ri­mis­buss tund...