Tag: Festival

KEHRA JÕEÄÄRSES PARGIS FOLKLOORIFESTIVAL „Tunne rahv(a/u)st enda ümber!” – esinejad meilt...

Kontserdid: kell 18 RÜÜT ja 20.30 Svjata Vatra Kehra pargis, piletid 3 eurot, käepaelaga tasuta. Kell 23 Jaan Sööt ja Stanislav Bulganin ait-kuivatis, pilet...

6. oktoobril sõidame eakate festivalile Salme kultuurikeskusesse

Buss väljub kell 8.45 Vooselt, kell 9 Alavere rahvamaja eest, kell 9.15 Kehrast Konsumi kõrvalt. Sõit maksab 5 eurot. Registreerumine 3. oktoobrini sotsiaalkeskuses või Alavere/Voose...

Aruküla 5. FILMIFESTIVAL

Seansid kell 17 ja 19. Vaheajal avatud kohvik ja näitus. Üritus tasuta.

VIIMASED UUDISED

Val­la­va­lit­sus ot­sib moo­dul­rüh­ma ase­mel tei­si või­ma­lu­si Raa­si­ku las­teaia­koh­ta­de puu­du­se lee­ven­da­mi­seks

Las­teaia moo­dul­rüh­ma märt­siks ka­van­da­tud val­mi­mi­ne lük­kub vä­he­malt paar kuud eda­si. Val­la­vo­li­ko­gu 11. jaa­nua­ri is­tun­gil rää­kis val­la­va­nem Raul Siem, et Raa­si­ku las­teaia­le li­sa­rüh­ma jaoks moo­dul­ma­ja pla­nee­ri­mi­sel...