Tag: Esitlus

KEHRA RAAMATUKOGUS RAAMATUESITLUS „Hüdra viimased poisid. Anija vald ja Tallinna Reaalkool”.

Raamatut tutvustavad autor Ants Miidla, Valdur Topaasia, kunstnik Erik-Arne Uustalu, küljendaja Uku Praks ja teised. Sissepääs tasuta. Raamatu väljaandmist toetasid kohaliku omaalgatuse programm ja...

KOHTUMINE Raasikuga seotud doktori Andres Ellamaa ja ajakirjaniku Valve Raudnaskiga

Andres Ellamaa esitleb oma raamatut „Arstile jääb valu“. Registreerimine 608 2250, 5556 7135 või 507 6991. Tasuta.

Raamat “Kehra spordi lugu” esitlus

Kehra gümnaasiumi aulas, raamatu esitlus.

VIIMASED UUDISED

Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tus lä­heb kal­li­maks ja val­mib hil­jem

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu an­dis 10 poolt­hää­le­ga nõu­so­le­ku muu­ta Kuu­sa­lu kesk­koo­li uue algk­las­si­ma­ja ehi­ta­jaks va­li­tud fir­ma­ga Mont­re­co OÜ sõl­mi­tud han­ke­le­pin­gut ning suu­ren­da­da han­ke mak­su­must 300 000 eu­ro...