Tag: Beebipidu

Kolgaküla rahvamajas Kuusalu valla BEEBIPIDU

Kutsutud kõik ajavahemikul 4.05.2016 kuni 28.04.2017 sündinud 62 last peredega. Korraldavad Kuusalu Pereühing ja Kuusalu vallavalitsus.

VIIMASED UUDISED

Val­la­va­lit­sus ot­sib moo­dul­rüh­ma ase­mel tei­si või­ma­lu­si Raa­si­ku las­teaia­koh­ta­de puu­du­se lee­ven­da­mi­seks

Las­teaia moo­dul­rüh­ma märt­siks ka­van­da­tud val­mi­mi­ne lük­kub vä­he­malt paar kuud eda­si. Val­la­vo­li­ko­gu 11. jaa­nua­ri is­tun­gil rää­kis val­la­va­nem Raul Siem, et Raa­si­ku las­teaia­le li­sa­rüh­ma jaoks moo­dul­ma­ja pla­nee­ri­mi­sel...