Tag: Alajookonverents

Kehra ajalookonverents

10. septembril kell 11 MTÜ Kehra Raudteejaama VII ajalookonverents „Küll riksus-raksus raudteerong...”. Sissevaateid meie raudtee minevikku ja tänapäeva. Korraldab MTÜ Kehra Raudteejaam, moderaator Priit Raudkivi. Osavõtt tasuta. Konverentsi...

Raasiku valla 4. ajalookonverents.

Esinevad Ivar Leimus, Vaino Napp,  Alar Aedma, Helju Kadakas, Signe Pärt, Tiina Rühka, Marianne Loik, Priit Tamm, õpilasettekanded. Transpordisoovist anda teada 607 0348.

Kolga ranna ajaloost, kultuurist ja rannakeelest RÄÄKIMISE PÄEV

Evald Linström – 100 aastat sünnist. Kavas: kell 12 tervitus, päeva avamine; kell 12.05 päevakava tutvustab Väino Esken, esineb Piret Norvik – Evald Linström...

AJALOOKONVERENTS  „Kool ja koolmeister. Portreepildikesi hariduselust Kehras ja kaugemalgi“

Sissepääs kõigile tasuta. Konverentsi toetavad kohaliku omaalgatuse programm ja Anija vald. Korraldaja MTÜ Kehra Raudteejaam.

Kehra 2. paberipäev

Kell 11–13 ajaloolase Toivo Meikari juhitav vestlus paberitootmise ajaloost Eestis ja õpituba, kuidas paberimuuseumi kunstnike juhendusel vanast paberist uut teha. Lisaks muud töötoad ja...

Ajalookonverents “Noppeid Alavere kultuuriloost”.

27. septembril kell 11 ajalookonverents “Noppeid Alavere kultuuriloost”. Tasuta. Korraldaja MTÜ Kehra Raudteejaam.

VIIMASED UUDISED

Tee­ne­te­märk loodusgiid MAIE IT­SE­LE

Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL) ju­ha­tus ot­sus­tas an­da 2021. aas­ta maa­kon­na tee­ne­te­mär­gi 8 väl­ja­paist­va­le har­ju­maa­la­se­le. Tee­ne­te­mär­gi saa­ja­te seas on pe­da­goog, La­he­maa Loo­dus­koo­li asu­ta­ja ja loo­dus­giid...