Taas käivitus hajaasustuse veeprogramm

602

Harju maavanem Ülle Rajasalu allkirjastas 7. mail korralduse, millega kuulutas maakonnas avatuks hajaasustuse veeprogrammi 2010. aasta taotlusvooru. Tänavu osalevad selles 6 valda: Anija, Kuusalu, Raasiku, Kernu, Kiili ja Padise. Ka seekord jaotub veeprojektide rahastamine kolmeks – võrdsetes osades riik, vald ja taotluse esitanud perekond. Harjumaalt on tänavu programmi jaoks eraldatud kokku 560 000 krooni – vastavalt sellele, kui suures ulatuses on vallad otsustanud seda omalt poolt toetada. Kõige suurema summa on eelarvesse planeerinud Kuusalu vald – 250 000 krooni, nagu ka kahel eelmisel aastal. Anija vald eraldab 100 000 krooni, Raasiku vald 30 000 krooni. Veeprogrammist toetusraha saamiseks tuleb taotlused esitada vallavalitsustele hiljemalt 15. juuniks. Vallavalitsuste moodustatud komisjonid vaatavad, kas taotlused vastavad nõuetele, ning otsustavad, kellele ja kui palju raha eraldatakse.

Eelmine artikkelVargus Kiviloo külas
Järgmine artikkelAugustis alustatakse Lilli küla seltsimaja ehitamist