TAA­VI TŠERN­JAVS­KI või­tis Ees­ti MV-l tei­vas­hüp­pes pronks­me­da­li

1269

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel, 18.-19. veeb­rua­ril Tal­lin­nas Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis toi­mu­nud Ees­ti tal­vis­tel meist­ri­võist­lus­tel ker­ge­jõus­ti­kus saa­vu­tas Taa­vi Tšern­javs­ki Kol­ga­kü­last võist­lus­te ava­päe­val mees­te tei­vas­hüp­pes 3. ko­ha.  21aas­ta­ne spor­dik­lu­bi Eli­te Sport võist­le­ja alis­tas kõr­gu­se 4.80 meet­rit. See oli 10 sen­ti­meet­rit vä­hem kui ka­hel te­da edes­ta­nud sport­la­sel. Taa­vi Tšern­javs­ki alus­tas võist­le­mist alg­kõr­gu­sel 4.40 meet­rit ning alis­tas kõik üle­ta­tud kõr­gu­sed esi­me­sel kat­sel, kuid 4.90 jäi kõi­gil kol­mel kat­sel üle­ta­ma­ta.
Mees­te 200 meet­ri jook­su lõ­pe­tas Taa­vi Tšern­javs­ki aja­ga 22,65 se­kun­dit, mis an­dis 7. ko­ha. Se­ve­ri Jõõ­ras Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bist sai 22,96 se­kun­di­ga 11. ko­ha.
Mees­te kau­gus­hüp­pes tu­li Sö­ren Jõõ­ras (Kuu­sa­lu SK) 7.14 meet­ri­ga viien­daks, Se­ve­ri Jõõ­ras hüp­pas 6.57 meet­rit ja sai 13. ko­ha. 60 meet­ri fi­naa­li lõ­pe­tas eel­jook­sust 5. aja­ga (7,02) eda­si pää­se­nud Sö­ren Jõõ­ras 8. ko­ha­ga, te­ma lõ­puaeg oli 7,11 se­kun­dit. Se­ve­ri Jõõ­ras jook­sis 60 meet­rit 7,16 se­kun­di­ga, mis an­dis eel­jook­su­de kok­ku­võt­tes 10. ko­ha.
Mees­te 3000 meet­ri jook­sus sai Al­lan Män­ni (Kuu­sa­lu SK) 13. ko­ha (9.15,58).

Eelmine artikkelKeh­ra koo­li I võist­kond pää­ses Mr. Pritt mi­ni­kä­si­pal­li­män­gu­de fi­naa­li
Järgmine artikkelValit­sus aru­tab maa­va­lit­sus­te üle­san­ne­te ja­ga­mist