TAA­VI TŠERN­JAVS­KI või­tis Ees­ti MV 3. ko­ha

466

2. ja 3. veeb­rua­ril toi­mu­sid Tal­lin­nas Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis rah­vus­va­he­li­sed võist­lu­sed mit­me­võist­lu­ses, mis olid üht­la­si ka Ees­ti tal­vi­seid meist­ri­võist­lu­sed.

Mees­te seits­me­võist­lu­ses sai Kuu­sa­lu val­la sport­la­ne, 22aas­ta­ne Taa­vi Tšern­javs­ki (SK Eli­te Sport) isik­lik­ku re­kor­dit tä­his­ta­va 5762 punk­ti­ga Hans-Cris­tian Hau­sen­ber­gi (5804) ja Ka­rel Til­ga (5789) jä­rel 3. ko­ha.

Taa­vi Tšern­javs­ki jook­sis 60 meet­rit aja­ga 7,21 se­kun­dit (809 punk­ti), hüp­pas kau­gust 7.04 meet­rit (823), tõu­kas kuu­li 14.06 meet­rit (732), hüp­pas kõr­gust 1.98 meet­rit (785), jook­sis 60 meet­rit tõk­keid 8,28 se­kun­di­ga (913), hüp­pas tei­vast 4.78 meet­rit (843) ning jook­sis 1000 meet­rit 2.41,48 mi­nu­ti­ga (857). See­juu­res 1000 meet­ri jook­sus sai ta isik­li­ku re­kor­di­ga ala­või­du ning püs­ti­tas isik­li­kud re­kor­did veel 60 meet­ri jook­sus, kuu­li­tõu­kes, kõr­gus­hüp­pes ja kau­gus­hüp­pes te­gi oma si­se­re­kor­di. Rah­vus­va­he­li­ses ar­ves­tu­ses sai Taa­vi Tšern­javs­ki 12 lõ­pe­ta­ja seas 6. ko­ha, 1000 meet­ri jook­sus oli Sak­sa­maa mit­me­võist­le­ja Tim No­wa­ki jä­rel tei­ne.

Nais­te viie­võist­lu­ses saa­vu­tas 18aas­ta­ne Ma­ri­te En­nus­te Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bist 3308 punk­ti­ga 4. ko­ha, ku­ni 20aas­tas­te ar­ves­tu­ses või­tis ta pronks­me­da­li. 60 meet­rit tõk­keid jook­sis Ma­ri­te En­nus­te 9,81 se­kun­di­ga (748 punk­ti), kõr­gust hüp­pas 1.65 meet­rit (795), tõu­kas kuu­li 11.15 meet­rit (605), hüp­pas kau­gust 5.12 meet­rit (593) ning jook­sis 800 meet­rit aja­ga 2.40,45 mi­nu­tit (568). Rah­vus­va­he­li­ses ar­ves­tu­ses sai Ma­ri­te En­nus­te 20 lõ­pe­ta­ja seas 12. ko­ha.

Eelmine artikkelKol­ga õpi­la­sed Mi­ni­tur­nii­ris
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la toi­me­tu­le­ku­pii­ri on suu­ren­da­tud