Taa­vi TŠERN­JAVS­KI või­tis Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel hõ­be­me­da­li

1294

3.-4. veeb­rua­ri­ni Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis toi­mu­nud Ees­ti tal­vis­tel meist­ri­võist­lus­tel mit­me­võist­lu­ses saa­vu­tas mees­te seits­me­võist­lu­ses 2. ko­ha Kol­ga­kü­la ker­ge­jõus­tik­la­ne Taa­vi Tšern­javs­ki (SK Eli­te Sport). Ku­ni 23aas­tas­te noor­mees­te seas tu­li ta Ees­ti meist­riks.
Ees­ti meist­riks tu­li Krist­jan Ro­sen­berg 5986 punk­ti­ga, 21aas­ta­ne Taa­vi Tšern­javs­ki ko­gus 7 ala­ga 5573 punk­ti. 60 meet­rit jook­sis Kuu­sa­lu val­las elav sport­la­ne 7,29 se­kun­di­ga (782 punk­ti), kau­gust hüp­pas 7.00 meet­rit (814), tõu­kas kuu­li 13.56 meet­rit (701), hüp­pas kõr­gust 1.89 meet­rit (705), 60 m tõk­keid jook­sis 8,40 se­kun­di­ga (884), hüp­pas tei­vast 4.77 meet­rit (840) ja 1000 meet­rit jook­sis aja­ga 2.42,37 mi­nu­tit (847).
Rah­vus­va­he­li­ses mit­me­võist­lu­ses, mil­le lõ­pe­tas 11 sport­last, an­dis 5573 punk­ti Taa­vi Tšern­javs­ki­le 4. ko­ha. Võit­ja Krist­jan Ro­sen­ber­gi ja te­ma va­he­le mah­tu­sid Do­mi­nik Dis­tel­ber­ger Aust­riast ja Aki­hi­ko Na­ka­mu­ra Jaa­pa­nist.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu ka­ra­te­kad olid rah­vus­va­he­lis­tel võist­lus­tel edu­kad
Järgmine artikkelHan­ni­jög­gi või­tis Tul­ja­ku võis­tu­laul­mi­sel 3 erip­ree­miat