TAA­VI TŠERN­JAVS­KI täi­tis EMi nor­mi

657

Kol­ga­kü­la ker­ge­jõus­tik­la­ne, 23aas­ta­ne Taa­vi Tšern­javs­ki (SK Eli­te Sport) püs­ti­tas isik­li­ku re­kor­di ja täi­tis Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­te nor­mi. Ta sai lau­päe­val, 28. ap­ril­lil Itaa­lias Fi­ren­zes pee­tud küm­ne­võist­lu­sel 3. ko­ha isik­li­ku re­kor­di 7873 punk­ti­ga, mil­le­ga üle­tas Ber­lii­ni EMi nor­mi 7850 punk­ti.

Taa­vi Tšern­javs­ki tu­le­mu­sed re­kor­di­see­rias olid: 100 meet­ri jooks – 11,29 se­kun­dit, kau­gus­hü­pe – 7.15 meet­rit, kuu­li­tõu­ge – 14.29 meet­rit, kõr­gus­hü­pe – 1.95 meet­rit, 400 m eet­ri jooks – 49,70 se­kun­dit, 110 meet­ri tõk­ke­jooks – 14,98 se­kun­dit, ket­ta­hei­de – 44.94 meet­rit, tei­vas­hü­pe – 4.85 meet­rit, oda­vi­se – 57.75 meet­rit ning 1500 meet­ri jooks – 4.35,79 mi­nu­tit.

Va­rem on küm­ne­võist­lu­ses EMi nor­ma­tii­vi täit­nud Mai­cel Ui­bo (8407 punk­ti) ja Jo­han­nes Erm (8020 punk­ti). Eu­roo­pa tiit­li­võist­lus­te­le pää­sevad mak­si­maal­selt kolm Ees­ti küm­ne­võist­le­jat. Kui nor­mi­täit­jaid on roh­kem, ot­sus­tab võist­le­ma pää­se­mi­se suu­rem punk­ti­sum­ma. EM toi­mub Berliinis 6.-12. au­gus­ti­ni.

Eelmine artikkelOÜ Vi­lan­dert vä­hen­dab lii­ni 244 mars­ruut­tak­so­de väl­ju­mi­sae­gu
Järgmine artikkelEri­meel­su­sed Kuu­sa­lu hoo­le­kan­de­ma­ja ehi­ta­mi­se üle