Suurpea uus külavanem seni kinnitamata

774

Kuigi mitmed Suurpea elanikud arvavad, et Õie Kivi asemel on külavanem Tiina Perminov, on uus külavanem vallavalitsuses kinnitamata. Vallavalitsuses registreeriti 28. mail Suurpea küla koosoleku protokoll. 20. mai koosolekul rahuldati ühehäälselt ehk 10 poolhäälega Õie Kivi avaldus vabastada ta külavanema ametist. Ühehäälselt valiti uueks külavanemaks Tiina Perminov. Kuusalu abivallavanem Milli Kikkas teatas küla esindajale, et hääletusel ei täidetud vajalikku osalejate kvoorumit – Suurpea külas pidanuks hääletusel osalema vähemalt 25 inimest. Ta ütles, et tuleb teha uus koosolek, seal enam kvoorumi nõuet pole. Kaks nädalat hiljem tehti uus koosolek ja Tiina Perminov valiti külavanemaks. Mõlemal koos-olekul esindas vallavalitsust Andres Paomees. Enam kui kaks kuud hiljem pole teise koosoleku protokoll vallavalitsusse jõudnud ning külavanem on kinnitamata.