Loading Üritused

« Kõik Üritused

  • Sündmus event on möödas

Põldvuti katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu Raasiku vallamajas

10.07.2019 16:00 - 18:00

Raasiku vallavalitsus teatab, et 10. juulil kell 16 toimub Põldvuti katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu Raasiku vallamaja II korruse koosolekutesaalis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24. Detailplaneeringut koostab OÜ Melbra. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada olemasolev elamumaa sihtotstarbega katastriüksus kaheks elamumaa katastriüksuseks, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneering on Raasiku valla üldplaneeringut muutev.

Eskiislahenduse väljapanek toimus 02.05.–02.06.2019 Raasiku vallamaja kantseleis. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda veebilehel https://rpis.andmevara.ee/.

Detailid

Kuupäev:
10.07.2019
Aeg:
16:00 - 18:00
Sündmus Category: