STE­FAN LOO­TUS või­tis maas­ti­ku-­rat­ta­sõi­du hooa­ja ava­võist­lu­se

1117

KAI­DO LAAS

Lau­päe­val, 7. ap­ril­lil, toi­mus Maar­du met­sa­par­gis Team Rat­ta­pood Cup mä­gi­rat­ta­sar­ja I etapp.
Juu­nio­ri­de 12 x 2,86 ki­lo­meet­ri pik­ku­sel lu­mi­sel ja po­ri­sel rin­gil sai Ste­fan Loo­tus Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bist kind­la või­du mul­lu­se Ees­ti noor­te­meist­ri Joo­sep Me­si ees. Ste­fan Loo­tu­se või­duaeg oli 1:12.41 tun­di, mil­le­ga edes­tas tei­seks tul­nud võist­le­jat 2.20 mi­nu­ti­ga.

Noor­mees­te M14-klas­si 4rin­gi­li­se sõi­du sa­mal ra­jal lõ­pe­tas Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi võist­le­ja Joo­nas La­tik aja­ga 30.04 mi­nu­tit, mis an­dis 5. ko­ha­. M12 pois­test sai Kris­to La­tik 2rin­gi­li­sel või­du­sõi­dul 18 osa­le­ja seas sa­mu­ti 5. ko­ha. M10 pois­te 2,86 ki­lo­meet­ri pik­ku­sel sõi­dul sai Her­len Ka­jo 2. ko­ha, Re­vo Käärst, Sten Soi­ver ja Mikk Jõ­gi said vas­ta­valt 4.,5. ja 6. ko­ha. M8 pois­te 3 x 0,45 ki­lo­meet­ri pik­ku­se sõi­du või­tis Georg Sa­lu­puu. 

Eelmine artikkelAru­kü­las toi­mub KO­Pi pro­jek­ti­de gru­pi­nõus­ta­mi­ne
Järgmine artikkelKeh­ra val­gest ma­jast võib saa­da loo­me­kes­kus