Sport ko­bu­jut­su 3 meist­ri­tiit­lit Kol­ga noor­te­le

1536

Mai al­guses sel­gu­sid Ees­ti pa­ri­mad sport ko­bu­jut­sus. Ees­ti Iai­do Lii­du kor­ral­da­tud Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel ja ka­ri­ka­sar­jas osa­le­sid ka võit­lus­kuns­ti­klu­bi Wa­do­kan liik­med Kol­gast. Ees­ti meist­ri­tiit­leid ja­ga­ti 7. mail Tal­lin­nas toi­mu­nud võist­lus­te võit­ja­te­le, ka­ri­kaar­ves­tus­se läks ka veeb­rua­ris toi­mu­nud osa­võist­lus.
7-8aas­tas­te pois­te Ees­ti meist­riks ja ka­ri­ka­võit­jaks tu­li Ka­ru Ma­sing, kes või­tis ka esi­me­se osa­võist­lu­se. Sa­ma saa­vu­tu­se­ga sai hak­ka­ma Hend­rik Her­man­di 9-10aas­tas­te seas. Ka­tas ja­gas Ka­ru Ma­sing meist­ri­võist­lus­te ar­ves­tu­ses 3.-4. koh­ta, Hend­rik Her­man­di sai nii meist­ri­võist­lus­tel kui ka­ri­ka­sar­jas 2. ko­ha.
9.-10aas­tas­te tüd­ru­ku­te Ees­ti meist­riks tu­li An­na Eli­sa­beth Hun­ga. 13-15aas­tas­te nei­du­de esi­me­se osa­võit­lu­se või­tis Lin­da Hal­li­ka, sa­ma va­nu­sek­las­si pois­test Sven Ka­das­te.