Spordiuudised

79

Kä­si­pal­li Ees­ti mees­te meist­ri­lii­gas alis­tas Raa­si­ku/Mist­ra võõr­sil pee­tud koh­tu­mi­ses SK Ta­pa/N.R. Ener­gy 31:25. Sten Toom­la vis­kas võit­ja­te ka­suks 10 vä­ra­vat. See oli Jü­ri Le­pa ju­hen­da­tud mees­kon­na­le tei­ne võit meist­ri­lii­gas. Tur­nii­ril vii­ma­sel, kuuen­dal ko­hal asuv Raa­si­ku/Mist­ra võib veel jõu­da jä­re­le Ta­pa esin­du­se­le, kel on kolm punk­ti roh­kem.

Kä­si­pal­li Ees­ti nais­te meist­ri­lii­gas on HC Keh­ra pi­da­nud kolm män­gu. Too­mas Hein­la hoo­lea­lu­sed alis­ta­sid Ta­pa nais­kon­na 34:21, Ka­ro­lii­ne Vi­jard vis­kas või­du heaks 8 vä­ra­vat. See­jä­rel olid üle Ta­ba­sa­lu/Au­den­te­sest 28:25, Ka­ro­lii­ne Vi­jard ja Me­ri­li Hein­la vis­ka­sid võit­ja­te ka­suks 7 vä­ra­vat. Veeb­rua­ris kao­tas HC Keh­ra Re­val-Sport/Mel­la­le 17:41.

Pe­nin­gi ko­roo­na­män­gu klu­bi esin­da­jad osa­le­sid Jõh­vi spor­di­hoo­nes pee­tud võist­lus­sar­ja tei­sel eta­pil, kus Gui­do Trees saa­vu­tas tei­se ko­ha. Ka­he eta­pi kok­ku­võt­tes on ta kol­man­dal ko­hal.

Eelmine artikkelJumin­da pool­saa­rel le­vib orien­tee­ru­mi­se sä­de
Järgmine artikkelSina oled­ki krii­si la­hen­dus