Spordiuudised

619
JAANUS KALLASTE.

17.-18. au­gus­ti­ni Kad­rio­ru staa­dio­nil toi­mu­nud Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel ker­ge­jõus­ti­kus võist­le­sid Kuu­sa­lu val­last 3 ker­ge­jõus­tik­last. Kau­gus­hüp­pes saa­vu­tas Sö­ren Jõõ­ras 5. ko­ha (7.12) ning Se­ve­ri Jõõ­ras 9. ko­ha (6.83). Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi ker­ge­jõus­tik­la­sed pää­se­sid ka 100 meet­ri jook­su fi­naa­li, Sö­ren Jõõ­ras eel­jook­su­de pa­re­mu­selt 6. aja­ga (11,03) ning Se­ve­ri Jõõ­ras 8. tu­le­mu­se­ga (11,18), kuid Sö­ren Jõõ­ras fi­naa­li ei lõ­pe­ta­nud, Se­ve­ri Jõõ­ras ei star­ti­nud. Ka­sis­pea jooks­ja Jaa­nus Kal­las­te (Tree­ning­part­ner) sai 6. ko­ha nii 1500 kui 5000 meet­ri jook­sus, te­ma tu­le­mu­sed vas­ta­valt 4.07,58 ja 15.26,50 mi­nu­tit.

Kuu­sa­lu val­la jooks­ja Jaa­nus Kal­las­te või­tis Del­fi jär­ve­jook­su­de sar­ja. Sar­ja lõ­pe­tas lau­päe­val, 24. au­gus­til toi­mu­nud 13,8 km pik­ku­ne üm­ber Üle­mis­te jär­ve jooks. Jaa­nus Kal­las­te (Tree­ning­part­ner) lõ­pe­tas vii­ma­se, nel­jan­da osa­võist­lu­se 2. ko­ha­ga (46.58,4) ning kroo­ni­ti kok­ku­võt­tes Del­fi jär­ve­jook­su­de sar­ja võit­jaks.
KÜL­LI KOP­PEL­MAA

25. au­gus­til toi­mus Kol­ga­kü­la pal­lip­lat­sil 21 osa­võt­ja­ga heit­ja­te mit­me­võist­lus. Võis­tel­di kuu­li­tõu­kes, ket­ta­hei­tes ja oda­vis­kes, iga võist­le­ja ka­su­tas oma va­nu­se­le vas­ta­va kaa­lu­ga va­hen­dit ja tu­le­mu­sed jär­jes­ta­ti küm­ne­võist­lu­se ta­be­li alu­sel. Mees­test  saa­vu­tas  esi­ko­ha ja ka­ri­ka Egert Jõe­saar, järg­ne­sid  Ran­do Kap­ra­lov ja Lem­bit Talp­sepp, nai­s­test või­tis Maa­rit Ju­no­lai­nen, järg­ne­sid An­ni Jõe ja Õn­ne Pool.
HEL­GES MÄND­METS

Eelmine artikkelPaken­di­te sor­ti­mi­ne teeb prü­gi­veo­­hin­na Raa­si­ku val­las sood­sa­maks
Järgmine artikkelAeg­vii­du kool sai uueks õp­peaas­taks söö­gi­toa ja maa­küt­te