SPORDIUUDISED

1315

Saa­li­jalg­pal­li II lii­gas kao­tas Keh­ra Ani­ja Uni­ted 12. veeb­rua­ril võõr­sil toi­mu­nud vii­ma­ses män­gus lii­ga võit­ja­le Nar­va Uni­ted II-le 1:5. Keh­ra mees­kon­na ain­sa vä­ra­va lõi Alek­sandr Skaun. Keh­ra Ani­ja Uni­ted lõ­pe­tas võist­lu­se 5 mees­kon­na seas 4. ko­ha­ga. Hooa­ja jook­sul tee­ni­ti 12st män­gust 13 punk­ti – või­de­ti 4 män­gu, 1 män­gi­ti vii­ki, 7 kao­ta­ti.

Raa­si­ku Jo­ke­ri esin­dus­mees­kond kao­tas pü­ha­päe­val, 19. veeb­rua­ril Ees­ti Jalg­pal­li Lii­du si­se­hal­lis kont­roll­män­gus uueks hooa­jaks esi­lii­ga Bs­se tõus­nud Pai­de Lin­na­mees­kond U21-le 2:4. Jo­ke­ri ka­suks lõid vä­ra­va Er­go Tei­no ja Kul­dar Võ­sar, vas­ta­sed said ühe punk­ti Er­go Tei­no oma­vä­ra­vast. Vii­ma­ne hoo­ajaeel­ne kont­roll­mäng on 26. veeb­rua­ril Viim­si JK vas­tu.

Lau­päe­val, 18. veeb­rua­ril toi­mu­sid Kuu­sa­lu val­la meist­ri­võist­lu­sed 8-pal­li pil­jar­dis. Osa­le­jaid oli 10, män­gi­ti ka­hes alag­ru­pis. Pool­fi­naa­li jõud­sid Oli­ver Va­res, Ev­ge­ni Smir­nov, Tim­mo Li­lium ja Mart Re­ba­ne. Fi­naa­lis alis­tas Ev­ge­ni Smir­nov Mart Re­ba­se, 3.-4. ko­ha män­gus Oli­ver Va­res Tim­mo Li­liu­mi.

Austrias Hochfilzenis toimunud laskesuusatamise MM­il sai Leesilt pärit Johanna Talihärm  naiste 15 km tavadistantsil parima eestlannana 57. koha. Naiste teatesõidus tõstis ta kolmandas vahetuses Eesti naiskonna 22. kohalt 18. kohale. Paraku jäädi parimatele ringiga alla ning Eesti naiskond võeti rajalt maha. Lõpuprotokolli läks kirja 19. koht.
KÜL­LI KOP­PEL­MAA

Eelmine artikkelSõnumitooja 15. veebruaril
Järgmine artikkelVii­nis­tu rah­va koh­tu­mi­ne val­la­va­lit­su­se­ga: pool­saa­re kü­la­des­se kerg­liik­lus­teed