Sõnumitoojas 8. juulil

635
 • Lee­si Poe kaks esi­mest töö­päe­va olid vä­ga rah­va­roh­ked;
 • Kuu­sa­lust ja Lok­salt saab pea­gi kiir­bus­si­ga Tal­lin­na;
 • Kur­si-Här­ma­ko­su tee sai mus­ta kat­te;
 • Kuu­sa­lu ven­nas­te­ko­gu­du­se uus pal­ve­la – 85;
 • Kuu­sa­lu krii­siaeg­se ot­se­kont­ser­di toel val­mis õp­pe­vi­deo;
 • Hara noo­red pur­je­ta­jad võit­sid Kuld­seek­li re­ga­ti;
 • VAI­NO NAPP aval­das ko­gu­mi­ku „Ko­du­kan­di kil­lud“;
 • Raa­si­ku val­las uuel õp­peaas­tal rii­gi toe­tu­se eest 15 hu­vi­rin­gi;
 • Te­ge­vus­lu­ba Raa­si­ku koo­li­le;
 • MA­TA toe­tus Aru­kü­la jää­väl­ja­ku­le;
 • Aru­kü­la koh­vi­ku­te­päev pak­kus mait­see­la­mu­si;
 • Ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist Ani­ja val­las toe­tus 14 pro­jek­ti­le;
 • Rii­gi li­sa­toe­tus Ala­ve­re koo­li­le;
 • Keh­ra koo­li juu­be­li­pi­du lük­kub eda­si;
 • Keh­ra lin­na­väl­ja­ku ehi­ta­ja va­li­tud.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 15. juulil.
Eelmine artikkelHara noo­red pur­je­ta­jad võit­sid Kuld­seek­li re­ga­ti
Järgmine artikkelKiius lõi mees endist elukaaslast