Sõnumitoojas 7. septembril

192
 • Ida-Har­jus läks esi­mes­se klas­si 226 last;
 • Kuu­sa­lus, Kol­gas, Keh­ras, Aru­kü­las ja Raa­si­kul tõu­seb soo­ja­hind;
 • Pikva külas oli esmakordselt öölaulupidu;
 • Raa­si­ku val­la hu­vi­ha­ri­du­se laat toi­mus koos koo­lial­gu­se fes­ti­va­li­ga;
 • Raa­si­ku val­la su­ve­lu­ge­mi­se „Aar­de­ja­hi“ lõ­pe­ta­sid 39 last;
 • TRISTEN MARDO maailma viies juunioride motokrossis;
 • Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja on VEI­KO VEIERT;
 • Uuri4Eve­ri ja Uu­ri­ka­te ühis­kont­sert Kol­gas – staa­rid koh­tu­sid le­gen­di­de­ga;
 • EELI­KA KRAS­MUS viis Kuu­sa­lu ja Lok­sa tant­si­jad Lät­ti fes­ti­va­li­le;
 • Kuu­sa­lu val­la aren­dus­juht on MEE­LI KUUL;
 • MAR­TI HÄÄL ja HEL­GES MÄND­METS ei naa­se veel vo­li­ko­gus­se;
 • Esi­me­ne Üm­ber Ka­ha­la Jär­ve Jooks toi­mus su­vi­ses kuu­mu­ses;
 • Hara ja Kuu­sa­lu pur­je­ta­ja­te edu­kad star­did Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel;
 • Ker­ge­jõus­ti­ku­ve­te­ra­nid Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel hei­tea­la­de mit­me­võist­lu­ses;
 • Põh­ja-Ees­ti triip­hoo­ne­tes ja ae­da­des käis kok­ku li­gi kolm tu­hat hu­vi­list.

Ostke värske ajaleht!

Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 14. septembril.

Eelmine artikkelEELI­KA KRAS­MUS viis Kuu­sa­lu ja Lok­sa tant­si­jad Lät­ti fes­ti­va­li­le
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la juh­tiv kom­mu­naal­tee­nus­te spet­sia­list on KAIR TAM­MEL