Sõnumitoojas 7. oktoobril

522
 • TIINA RÜHKA meenutas ajalookonverentsil Aruküla ehitajaid;
 • Raa­si­ku koer­te­park kuu­lu­ta­ti amet­li­kult ava­tuks;
 • Raasiku valla teepeenraid hooldab Kopaproff;
 • Raa­si­ku val­la aas­ta ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­te­gi­jad on CRIS­TI­NA KAS­KA, AI­RA JÕÕTS ja MAAR­JA-LY TEI­NO;
 • Raa­si­ku/Mist­ra kä­si­pal­li­mees­kond õpib ja ka­ras­tub kao­tus­test;
 • Ani­ja val­la­va­lit­sus tä­nas õpe­ta­jaid mee­ga;
 • Kehra rahvamaja saali remondist;
 • Keh­ra Põh­ja tä­na­va kuu­ri­sein­tel on maa­lin­gud ron­gi­dest;
 • Põhja-Eesti toidu märgisega mõisakohvik tutvustas Anijal mihklipäeva toite;
 • MAR­JE VIIR­MANN tu­li taas Ees­ti meist­riks;
 • Nor­dic Hou­ses avab kaug­töö­kes­ku­se Kiiu Ko­da;
 • Covid-po­si­tiiv­sed Loksal, Kuu­sa­lu ja Anija vallas;
 • Har­ju lii­ni­bus­si­de esiuk­sed taas su­le­tak­se;
 • Kuu­sa­lu uueks val­la­va­ne­maks on plaa­nis va­li­da TER­JE KRAAN­VELT;
 • Kuu­sa­lu val­las tõu­seb prü­gi­veo hind;
 • Re­for­mie­ra­kon­na Kuu­sa­lu osa­kon­na uus ju­ha­tus;
 • Kuu­sa­lu val­la aas­ta ha­ri­dus­töö­ta­ja no­mi­nen­ti­de vas­tu­võtt.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 14. oktoobril.
Eelmine artikkelMAR­JE VIIR­MANN tu­li taas Ees­ti meist­riks
Järgmine artikkelLahe­maa rah­vus­par­gi tu­ris­mi­piir­kond on va­li­tud maail­ma kest­li­ke siht­koh­ta­de TOP100 ni­me­kir­ja