Sõnumitoojas 6. aprillil

175
 • Kuusalu valla ja Loksa elanikud: rannikuturismi peaksid eelkõige korraldama omavalitsused;
 • Ubari gii­did vii­sid Uk­rai­na õpe­ta­jad Rum­mu ra­bas­se mat­ka­le;
 • Tal­lin­na 32. kesk­koo­li näi­tet­rupp tu­leb Kol­ga­kül­la eten­du­se­ga 1944. aas­ta põ­ge­ne­mi­sest;
 • Aja­ka­va muu­tus Kuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­ja­ga;
 • Kuu­sa­lu val­la kü­la­ra­ha­de ot­su­sest;
 • Kuu­sa­lu vald ot­sib tu­gii­si­kut Uk­rai­na sõ­ja­põ­ge­ni­ke toe­ta­mi­seks;
 • Kuu­sa­lu Soo­jus: klien­ti­de kin­nis­tu­tel olevad kanalisatsiooni­to­rud tu­leb kor­da te­ha;
 • Kehras pandi aastakümnete järel nurgakivi esimesele kortermajale;
 • Ani­ja val­da kü­las­tas si­se­mi­nis­ter KRIS­TIAN JAA­NI;
 • KRIS­TIAN JAA­NI: „Val­mis tu­leb ol­la igaks tor­miks“;
 • Keh­ras sel­gu­sid Ani­ja val­la pa­ri­mad lau­lu­lap­sed;
 • Kehra ukrainlastele eesti keele õpe;
 • Kehra naised punuvad varjevõrku;
 • Aru­kü­la koo­lis oli vaim­se ter­vi­se tee­ma­nä­dal;
 • Aru­kü­la Wal­dorf­kool tõi la­va­le muu­si­ka­li „Ja­ne Ey­re“;
 • Selgusid Raa­si­ku val­la korv­pal­li ka­ri­kavõistluse võitjad;
 • Kuu­sa­lu kool on TV 10 olüm­pias­tar­ti sar­jas edu­kas;
 • Raa­si­ku FC Jo­ker U12 pois­te­le Flo­ra Sp­ring Cup’i võit;

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 13. aprillil.

Eelmine artikkelKehra naised punuvad varjevõrku
Järgmine artikkelKeh­ra ela­mukruntide detailplaneering on valmis